Pomiary okresowe instalacji elektrycznej

Należy wykonywać cyklicznie następujące pomiary:

  • impedancji pętli zwarcia (IPZ)
  • rezystancji izolacji
  • rezystancji uziemienia
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych (RCD)