Projekt czasowej ogranizacji ruchu

Wykonujemy projekty czasowej organizacji ruchu.

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania prac związanych z budową przyłączy, w szczególności telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych oraz sieci światłowodowej.

Obszarem prac jest głównie miasto Wrocław oraz teren Województwa Dolnośląskiego. Możemy wykonać też projekty organizacji ruchu dla innych terenów, ale wtedy bazujemy na fotografiach ulic zamiast na wizjach lokalnych.

Koszt projektu jest uzależniony od trudności i czasochłonności wykonania projektu i zazwyczaj mieści się w granicach od 500zł netto do 3000zł netto.