Bezpieczniki topikowe

zwłoczne gL, gG (zastosowanie – np. zabezpieczenie główne w starszych instlacjach)

szybkie gF (zstosowanie – np. bezpieczniki obwodowe w starszych instalacjach)