Bezpieczniki topikowe

zwłoczne gL, gG (zastosowanie – np. zabezpieczenie główne w starszych instlacjach)

szybkie gF (zstosowanie – np. bezpieczniki obwodowe w starszych instalacjach)

Właściciel komina żąda badań elektromagnetycznych urządzenia, co robić?

Właściciel komina żąda aktualnych badań pól elektromagnetycznych instalacji pracującej na kominie. Należy napisać pismo, że urządzenia, które są zastosowane nie spełniają obowiązku wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 Art. 122a), należy przekazać specyfikację urządzeń wraz deklaracjami ich zgodności.